}

Kommuner / Kramfors

Översikt
 • Befolkning: 17 904 (2022)
 • Landareal: 1695 km²
 • Vattenareal: 1196 km²
 • Kommunkod: 2282
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@kramfors.se
 • Hemsida: kramfors.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 285 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002429
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-01-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch