}

Kommuner / Laxå

Översikt
  • Befolkning: 5 576 (2022)
  • Landareal: 602 km²
  • Vattenareal: 136 km²
  • Kommunkod: 1860
Kontaktuppgifter
  • E-post: kommun@laxa.se
  • Hemsida: laxa.se
  • Bank: Okänt
  • Likvida medel 31/12-2022: 87 mkr
  • Organisationsnummer: 2120001918
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch