}

Kommuner / Lekeberg

Översikt
 • Befolkning: 8 756 (2022)
 • Landareal: 463 km²
 • Vattenareal: 19 km²
 • Kommunkod: 1814
Kontaktuppgifter
 • E-post: kontaktcenter@lekeberg.se
 • Hemsida: lekeberg.se
 • Bank: Lekebergs Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 162 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002981
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-10-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch