}

Kommuner / Lidköping

Översikt
 • Befolkning: 40 457 (2022)
 • Landareal: 699 km²
 • Vattenareal: 674 km²
 • Kommunkod: 1494
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@lidkoping.se
 • Hemsida: lidkoping.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 81 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001694
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch