}

Kommuner / Ljusnarsberg

Översikt
 • Befolkning: 4 517 (2022)
 • Landareal: 576 km²
 • Vattenareal: 56 km²
 • Kommunkod: 1864
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@ljusnarsberg.se
 • Hemsida: ljusnarsberg.se
 • Bank: Bergslagen Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 63 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001959
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch