}

Kommuner / Mora

Översikt
 • Befolkning: 20 679 (2022)
 • Landareal: 2812 km²
 • Vattenareal: 299 km²
 • Kommunkod: 2062
Kontaktuppgifter
 • E-post: mora.kommun@mora.se
 • Hemsida: mora.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 64 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002213
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2022-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch