}

Kommuner / Nacka

Översikt
 • Befolkning: 109 486 (2022)
 • Landareal: 95 km²
 • Vattenareal: 34 km²
 • Kommunkod: 0182
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@nacka.se
 • Hemsida: nacka.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 84 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000167
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch