}

Kommuner / Nora

Översikt
 • Befolkning: 10 701 (2022)
 • Landareal: 619 km²
 • Vattenareal: 72 km²
 • Kommunkod: 1884
Kontaktuppgifter
 • E-post: nora.kommun@nora.se
 • Hemsida: nora.se
 • Bank: Sparbank i Nora
 • Likvida medel 31/12-2022: 52 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002007
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch