}

Kommuner / Norberg

Översikt
 • Befolkning: 5 627 (2022)
 • Landareal: 418 km²
 • Vattenareal: 30 km²
 • Kommunkod: 1962
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@norberg.se
 • Hemsida: norberg.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 129 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002072
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch