}

Kommuner / Nordmaling

Översikt
  • Befolkning: 7 066 (2022)
  • Landareal: 1231 km²
  • Vattenareal: 1278 km²
  • Kommunkod: 2401
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch