}

Kommuner / Norrköping

Översikt
  • Befolkning: 145 120 (2022)
  • Landareal: 1495 km²
  • Vattenareal: 553 km²
  • Kommunkod: 0581
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch