}

Kommuner / Nyköping

Översikt
  • Befolkning: 58 021 (2022)
  • Landareal: 1419 km²
  • Vattenareal: 648 km²
  • Kommunkod: 0480
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch