}

Kommuner / Öckerö

Översikt
 • Befolkning: 12 800 (2022)
 • Landareal: 26 km²
 • Vattenareal: 486 km²
 • Kommunkod: 1407
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@ockero.se
 • Hemsida: ockero.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 157 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001280
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch