}

Kommuner / Osby

Översikt
 • Befolkning: 13 238 (2022)
 • Landareal: 575 km²
 • Vattenareal: 24 km²
 • Kommunkod: 1273
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@osby.se
 • Hemsida: osby.se
 • Bank: Sparbanken Skåne
 • Likvida medel 31/12-2022: 4 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000902
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch