}

Kommuner / Östersund

Översikt
 • Befolkning: 64 714 (2022)
 • Landareal: 2208 km²
 • Vattenareal: 293 km²
 • Kommunkod: 2380
Kontaktuppgifter
 • E-post: kundcenter@ostersund.se
 • Hemsida: ostersund.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 714 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002528
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch