}

Kommuner / Östhammar

Översikt
 • Befolkning: 22 344 (2022)
 • Landareal: 1475 km²
 • Vattenareal: 2239 km²
 • Kommunkod: 0382
Kontaktuppgifter
 • E-post: osthammardirekt@osthammar.se
 • Hemsida: osthammar.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 131 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000290
 • Första fakturamånad: 2021-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch