}

Kommuner / Östra Göinge

Översikt
 • Befolkning: 14 577 (2022)
 • Landareal: 432 km²
 • Vattenareal: 19 km²
 • Kommunkod: 1256
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@ostragoinge.se
 • Hemsida: ostragoinge.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 118 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000860
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-04-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch