}

Kommuner / Pajala

Översikt
 • Befolkning: 5 883 (2022)
 • Landareal: 7840 km²
 • Vattenareal: 211 km²
 • Kommunkod: 2521
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@pajala.se
 • Hemsida: pajala.se
 • Bank: Sparbanken Nord
 • Likvida medel 31/12-2022: 24 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002718
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-07-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch