}

Kommuner / Piteå

Översikt
  • Befolkning: 42 362 (2022)
  • Landareal: 3086 km²
  • Vattenareal: 1555 km²
  • Kommunkod: 2581
Kontaktuppgifter
  • E-post: medborgarservice@pitea.se
  • Hemsida: pitea.se
  • Bank: Okänt
  • Likvida medel 31/12-2022: 365 mkr
  • Organisationsnummer: 2120002759
  • Första fakturamånad: 2021-12-01
  • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch