}

Kommuner / Piteå

Översikt
 • Befolkning: 42 362 (2022)
 • Landareal: 3086 km²
 • Vattenareal: 1555 km²
 • Kommunkod: 2581
Kontaktuppgifter
 • E-post: medborgarservice@pitea.se
 • Hemsida: pitea.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 365 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002759
 • Första fakturamånad: 2021-12-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch