}

Kommuner / Robertsfors

Översikt
  • Befolkning: 6 759 (2022)
  • Landareal: 1292 km²
  • Vattenareal: 1079 km²
  • Kommunkod: 2409
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch