}

Kommuner / Sala

Översikt
 • Befolkning: 22 981 (2022)
 • Landareal: 1167 km²
 • Vattenareal: 38 km²
 • Kommunkod: 1981
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun.info@sala.se
 • Hemsida: sala.se
 • Bank: Sala Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 66 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002098
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch