}

Kommuner / Salem

Översikt
  • Befolkning: 17 352 (2022)
  • Landareal: 54 km²
  • Vattenareal: 17 km²
  • Kommunkod: 0128
Kontaktuppgifter
  • E-post: info@salem.se
  • Hemsida: salem.se
  • Bank: Swedbank
  • Likvida medel 31/12-2022: 143 mkr
  • Organisationsnummer: 2120002874
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch