}

Kommuner / Söderhamn

Översikt
  • Befolkning: 25 258 (2022)
  • Landareal: 1059 km²
  • Vattenareal: 1227 km²
  • Kommunkod: 2182
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch