}

Kommuner / Söderköping

Översikt
 • Befolkning: 14 834 (2022)
 • Landareal: 673 km²
 • Vattenareal: 652 km²
 • Kommunkod: 0582
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@soderkoping.se
 • Hemsida: soderkoping.se
 • Bank: Swebank
 • Likvida medel 31/12-2022: 68 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000464
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch