}

Kommuner / Södertälje

Översikt
  • Befolkning: 102 426 (2022)
  • Landareal: 524 km²
  • Vattenareal: 170 km²
  • Kommunkod: 0181
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch