}

Kommuner / Sölvesborg

Översikt
 • Befolkning: 17 514 (2022)
 • Landareal: 185 km²
 • Vattenareal: 922 km²
 • Kommunkod: 1083
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@solvesborg.se
 • Hemsida: solvesborg.se
 • Bank: Sälvesborg-Mjällby Sparbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 76 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000852
 • Första fakturamånad: 2022-05-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch