}

Kommuner / Sotenäs

Översikt
 • Befolkning: 9 160 (2022)
 • Landareal: 138 km²
 • Vattenareal: 546 km²
 • Kommunkod: 1427
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@sotenas.se
 • Hemsida: sotenas.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 150 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001322
 • Första fakturamånad: 2021-04-01
 • Sista fakturamånad: 2022-09-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch