}

Kommuner / Storfors

Översikt
 • Befolkning: 3 882 (2022)
 • Landareal: 392 km²
 • Vattenareal: 81 km²
 • Kommunkod: 1760
Kontaktuppgifter
 • E-post: storfors.kommun@storfors.se
 • Hemsida: storfors.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 38 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001785
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch