}

Kommuner / Tanum

Översikt
 • Befolkning: 13 013 (2022)
 • Landareal: 917 km²
 • Vattenareal: 1433 km²
 • Kommunkod: 1435
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@tanum.se
 • Hemsida: tanum.se
 • Bank: Sparbanken Tanum
 • Likvida medel 31/12-2022: 52 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001348
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch