}

Kommuner / Torsby

Översikt
 • Befolkning: 11 411 (2022)
 • Landareal: 4162 km²
 • Vattenareal: 195 km²
 • Kommunkod: 1737
Kontaktuppgifter
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Hemsida: torsby.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 73 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001777
 • Första fakturamånad: 2022-05-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch