}

Kommuner / Trosa

Översikt
 • Befolkning: 14 760 (2022)
 • Landareal: 209 km²
 • Vattenareal: 456 km²
 • Kommunkod: 0488
Kontaktuppgifter
 • E-post: trosa@trosa.se
 • Hemsida: trosa.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 110 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002957
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-06-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch