}

Kommuner / Uddevalla

Översikt
 • Befolkning: 57 282 (2022)
 • Landareal: 638 km²
 • Vattenareal: 94 km²
 • Kommunkod: 1485
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommunen@uddevalla.se
 • Hemsida: uddevalla.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 84 krtkr
 • Organisationsnummer: 2120001397
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch