}

Kommuner / Upplands-Bro

Översikt
 • Befolkning: 31 853 (2022)
 • Landareal: 235 km²
 • Vattenareal: 90 km²
 • Kommunkod: 0139
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@upplands-bro.se
 • Hemsida: upplands-bro.se
 • Bank: Sparbanken i Enköping
 • Likvida medel 31/12-2022: 64 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000100
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch