}

Kommuner / Uppsala

Översikt
 • Befolkning: 242 140 (2022)
 • Landareal: 2182 km²
 • Vattenareal: 52 km²
 • Kommunkod: 0380
Kontaktuppgifter
 • E-post: uppsala.kommun@uppsala.se
 • Hemsida: uppsala.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 1924 mkr
 • Organisationsnummer: 2120003005
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-06-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch