}

Kommuner / Vallentuna

Översikt
 • Befolkning: 34 851 (2022)
 • Landareal: 358 km²
 • Vattenareal: 11 km²
 • Kommunkod: 0115
Kontaktuppgifter
 • E-post: kommun@vallentuna.se
 • Hemsida: vallentuna.se
 • Bank: Nordea Stockholm
 • Likvida medel 31/12-2022: 332 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000027
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch