}

Kommuner / Vännäs

Översikt
 • Befolkning: 8 963 (2022)
 • Landareal: 530 km²
 • Vattenareal: 24 km²
 • Kommunkod: 2460
Kontaktuppgifter
 • E-post: vannas.kommun@vannas.se
 • Hemsida: vannas.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 98 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002841
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch