}

Kommuner / Vansbro

Översikt
  • Befolkning: 6 800 (2022)
  • Landareal: 1540 km²
  • Vattenareal: 117 km²
  • Kommunkod: 2021
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch