}

Kommuner / Varberg

Översikt
 • Befolkning: 67 800 (2022)
 • Landareal: 869 km²
 • Vattenareal: 835 km²
 • Kommunkod: 1383
Kontaktuppgifter
 • E-post: varbergdirekt@varberg.se
 • Hemsida: varberg.se
 • Bank: Nordea
 • Likvida medel 31/12-2022: 250 mkr
 • Organisationsnummer: 2120001249
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-11-30
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch