}

Kommuner / Värmdö

Översikt
 • Befolkning: 46 457 (2022)
 • Landareal: 444 km²
 • Vattenareal: 2537 km²
 • Kommunkod: 0120
Kontaktuppgifter
 • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
 • Hemsida: varmdo.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 235 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000035
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-12-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch