}

Kommuner / Vaxholm

Översikt
 • Befolkning: 11 899 (2022)
 • Landareal: 58 km²
 • Vattenareal: 49 km²
 • Kommunkod: 0187
Kontaktuppgifter
 • E-post: kansliet@vaxholm.se
 • Hemsida: vaxholm.se
 • Bank: Swedbank
 • Likvida medel 31/12-2022: 203 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002908
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch