}

Kommuner / Växjö

Översikt
 • Befolkning: 97 137 (2022)
 • Landareal: 1665 km²
 • Vattenareal: 249 km²
 • Kommunkod: 0780
Kontaktuppgifter
 • E-post: info@vaxjo.se
 • Hemsida: vaxjo.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 1617 mkr
 • Organisationsnummer: 2120000662
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch