}

Kommuner / Vilhelmina

Översikt
  • Befolkning: 6 393 (2022)
  • Landareal: 8047 km²
  • Vattenareal: 693 km²
  • Kommunkod: 2462
Kontaktuppgifter
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch