}

Kommuner / Vindeln

Översikt
 • Befolkning: 5 504 (2022)
 • Landareal: 2630 km²
 • Vattenareal: 217 km²
 • Kommunkod: 2404
Kontaktuppgifter
 • E-post: vindelns.kommun@vindeln.se
 • Hemsida: vindeln.se
 • Bank: Okänt
 • Likvida medel 31/12-2022: 81 mkr
 • Organisationsnummer: 2120002544
 • Första fakturamånad: 2022-01-01
 • Sista fakturamånad: 2023-05-31
Befolkning
Totala kommunala skattesatsen
Intäkter och kostnader
2022 - Top 20 största lev. med aktiebolag
2022 - Top 20 antal leverantörer per bransch