Organisation / Aktiebolag / 2015 Nannycare AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Företaget har varierande tjänster inom tre affärsområden: Barnomsorg, Lokalvård och Restaurangverksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5592149883
  • Registrerat: 2019-08-15
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-20): Ja
  • Moms (2023-11-20): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-20): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 15 623 kr / månad
Fakturerat 2022
187 479 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
87 907 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
0,0 %
bokslutet 202212
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år