Organisation / Aktiebolag / Vrena Vilt AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget ska bedriva slakteriverksamhet, livsmedelproduktion samt försäljning av viltkött. Bolaget ska även bedriva jaktverksamhet samt därmed förenliga verksamheter.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5569214306
  • Registrerat: 2013-02-04
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 5 664 kr / månad
Fakturerat 2022
67 967 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
50 843 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
-7,1 %
bokslutet 202302
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
2
bokslutet 202302
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år