Organisation / Aktiebolag / Anpassarna Gunnérius Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva handikappanpassningar av fordon och arbets- platsanpassningar och medverka till försäljning av för anpassning lämpliga fordon samt konsultverksamhet av handikappanpassningar till fordon och idka därmed förenliga verksamheter. Vidare ska bolaget bedriva försäljning och förmedling av husbilar samt därmed förenliga verksamheter.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5565948048
  • Registrerat: 2000-08-08
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 3 673 kr / månad
Fakturerat 2022
44 075 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
27 676 kr
Del av år
Antal kommuner
6
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Kommunerna utgör
0,2 %
av oms. 2022
Vinstmarginal
10,0 %
bokslutet 202212
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
224 602 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
18 760 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
19
bokslutet 202212
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år