Organisation / Bostadsrättsförening / Bostadsrättsföreningen Blåhaken Nr 1

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 7164063187
  • Registrerat: 1988-02-22
  • Bolagstyp: Bostadsrättsförening
  • Status: Aktivt
  • F-skatt: Nej
  • Arbetsgivare (2023-11-30): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 8 367 kr / månad
Fakturerat 2022
100 400 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
25 140 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år