Organisation / Aktiebolag / Bröderna Nilsson Bygg & Montering Aktiebolag

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt utföra reparationer och grundmonteringar i anslutning härtill samt idka fastighets- förvaltning och handel med kläder, fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder Visa fakturor till offentliga aktörer
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5563965630
  • Registrerat: 1990-05-14
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-11-21): Ja
  • Moms (2023-11-21): Ja
  • Arbetsgivare (2023-11-21): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 11 254 kr / månad
Fakturerat 2022
135 050 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
74 523 kr
Del av år
Antal kommuner
2
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
3,4 %
bokslutet 202204
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
240 713 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
18 852 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
7
bokslutet 202204
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år