Organisation / Aktiebolag / BT Olaussons Mekaniska AB

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Bolaget skall utföra mätningar på maskiner och anläggningar inom industrin och byggnadssektorn, bedriva legotillverkning och tillverkning av maskiner och reservdelar för processindustrin, export och import av reservdelar för industrin och byggnadssek= torn, utföra service- och underhållsarbeten inom industrin och byggnadssektorn, förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BASINFORMATION
  • Organisationsnummer: 5562496199
  • Registrerat: 1984-10-19
  • Bolagstyp: Aktiebolag
  • Status: Aktivt
  • F-skatt (2023-12-17): Ja
  • Moms (2023-12-17): Ja
  • Arbetsgivare (2023-12-17): Ja
Fakturering till det offentliga
Avser fakturering organisationen gjort till offentliga aktörer från 1 januari 2022 till ca. juni 2023
Summering
Genomsnitt 2022: 51 151 kr / månad
Fakturerat 2022
613 817 kr
inkl.moms
Fakturerat 2023
288 176 kr
Del av år
Antal kommuner
1
Omsättning och resultat
Avser bokslutsår
Nyckeltal
Beräkningar
Vinstmarginal
4,6 %
bokslutet 202304
Anställningsstöd
Avser olika former av stöd arbetsgivare kan erhålla. Läs mer här
Summering
Stöd 2023
335 322 kr
Stöd 2024 (jan-feb)
55 061 kr
Del av år
Anställda
Avser medelantalet anställda under året
Nyckeltal
Beräkningar
Anställda
38
bokslutet 202304
Fakturering 2022 - Per kommun
Fakturering 2023 - Per kommun
Del av år
Samtliga inköp per kommun och år